1. لیلا نجفیان رضوی , برنامه درسی گرایش ارشد تاریخ تشیع: کمبودها؛ راهکارها , چهارمین کنگره تاریخ دانان ایران (آینده رشته تاریخ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
  2. لیلا نجفیان رضوی , جایگاه موسم حج در مناسبات حسنیان و عباسیان , همایش بین المللی حج در پویه تاریخ , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
  3. دکتر زینب امیدیان , لیلا نجفیان رضوی , بررسی چگونگی اوضاع تجاری خلیج فارس در دوران آل بویه , سومین همایش بین‌المللی خلیج فارس(تاریخ، فرهنگ و تمدن) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۱۰
  4. لیلا نجفیان رضوی , علل گرایش به ترجمه کتاب¬های تاریخی در عصر قاجار (با نگاهی به جریان های عمده ترجمه در ایران). پرویز حسین طلایی، لیلا نجفیان رضوی , تاریخ و ترجمه , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۲