1. لیلا نجفیان رضوی , محبوبه فرخنده زاده , شناسایی شاخصه‌‌های مکتب امام حسین(ع) با تکیه بر مقتل الحسین ابومخنف , تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۷-۲۶
  2. لیلا نجفیان رضوی , حج عرصه همگرایی و واگرایی حسنیان و عباسیان (از اواخر عهد اموی تا پایان اولین دوره قیام های حسنی) , پژوهش نامه تاریخ اسلام , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۵۹-۷۶
  3. محبوبه فرخنده زاده , لیلا نجفیان رضوی , واکاوی تأثیر متقابل نظام اداری و ساختار قدرت در دوره امویان و مقایسه آن با عصر اول عباسی , تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱۱۱-۱۲۸
  4. لیلا نجفیان رضوی , تاریخ‌نگاری شیعیان امامی مذهب در آغاز دوره غیبت کبری (نمونه موردی: تثبیت نظریه وجود و غیبت امام زمان(عج)) , مطالعات تاریخ فرهنگی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۸۵-۱۰۳
  5. حسن حضرتی , لیلا نجفیان رضوی , واقعه ی کربلا و بازنمایی عملکرد گفتمان حاکم در تاریخ نگاری ابومخنف , تاریخ اسلام و ایران , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۹-۴۸
  6. لیلا نجفیان رضوی , سربازگیری، نسخه ای ناشناخته درباره اوضاع نظامی دولت عثمانی در دوره عبدالحمید دوم , آینه میراث , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۲۸۳-۲۹۸
  7. لیلا نجفیان رضوی , بررسی چگونگی مناسبات حسنیان و ائمه ی شیعه(ع) تا سال 145 هجری , مطالعات تاریخ اسلام , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۱۴۷-۱۶۹
  8. لیلا نجفیان رضوی , واکاوی دلائل حمایت، همراهی و همگرایی فکری اصحاب مذاهب اسلامی (زیدیه، معتزله و مرجئه) با نخستین قیام های سادات حسنی تا سال 145 هجری , مطالعات تاریخ فرهنگی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۹۷-۱۲۴
  9. پرویز حسین طلایی , لیلا نجفیان رضوی , علل گرایش به ترجمه کتب تاریخی در عصر قاجار , پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱-۱
  10. غلامرضا جمشیدیها , لیلا نجفیان رضوی , شیوه های مختلف مقاومت مردم ایران در برابر دستور حکومتی کشف حجاب در دوره ی اول پهلوی , زن در فرهنگ و هنر - پژوهش زنان , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۳۷-۵۶
  11. علی محمد ولوی , لیلا نجفیان رضوی , حسنیان زندان هاشمیه (بازکاوی علل، شمار واقعی زندانیان و کشته شدگان) , پژوهش های تاریخی-دانشگاه اصفهان , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۴۵-۶۲